gaviiform seabird nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gaviiform seabird nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gaviiform seabird giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gaviiform seabird.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gaviiform seabird

    seabirds of the order Gaviiformes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).