gauffer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gauffer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gauffer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gauffer.

Từ điển Anh Việt

 • gauffer

  /'goufə/ (gofer) /'goufə/ (gauffer) /'goufə/

  * danh từ

  cái kẹp (để làm) quăn

  nếp gấp

  * ngoại động từ

  làm nhăn, làm quăn, xếp nếp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gauffer

  make wavy with a heated goffering iron

  goffer the trim of the dress

  Synonyms: goffer

  Similar:

  goffer: an iron used to press pleats and ridges

  Synonyms: goffering iron, gauffering iron

  goffer: an ornamental frill made by pressing pleats