gardening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gardening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gardening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gardening.

Từ điển Anh Việt

 • gardening

  /'gɑ:dniɳ/

  * danh từ

  nghề làm vườn; sự trồng vườn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gardening

  the cultivation of plants

  Synonyms: horticulture

  Similar:

  garden: work in the garden

  My hobby is gardening