galvanized strand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galvanized strand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galvanized strand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galvanized strand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • galvanized strand

    * kỹ thuật

    điện:

    cáp được mạ kẽm