fungus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fungus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fungus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fungus.

Từ điển Anh Việt

 • fungus

  /'fʌɳgəs/

  * danh từ, số nhiều fungi, funguses

  nấm

  cái mọc nhanh như nấm

  (y học) nốt sùi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fungus

  an organism of the kingdom Fungi lacking chlorophyll and feeding on organic matter; ranging from unicellular or multicellular organisms to spore-bearing syncytia