frump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frump.

Từ điển Anh Việt

 • frump

  /frʌmp/

  * danh từ

  người đàn bà ăn mặc lôi thôi lếch thếch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • frump

  a dull unattractive unpleasant girl or woman

  she got a reputation as a frump

  she's a real dog

  Synonyms: dog