friable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

friable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm friable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của friable.

Từ điển Anh Việt

 • friable

  /'fribl/

  * tính từ

  bở, dễ vụn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • friable

  * kinh tế

  bở

  tơi

  xốp

  * kỹ thuật

  dễ gãy

  dễ nghiền

  dễ vỡ

  giòn

  vỡ vụn

  xốp

  hóa học & vật liệu:

  bở rời

  xây dựng:

  tơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • friable

  Similar:

  crumbly: easily broken into small fragments or reduced to powder

  friable sandstone

  friable carcinomatous tissue

  friable curds formed in the stomach

  crumbly cookies