frankness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frankness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frankness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frankness.

Từ điển Anh Việt

  • frankness

    /'fræɳknis/

    * danh từ

    tính ngay thật, tính thẳng thắn, tính bộc trực

Từ điển Anh Anh - Wordnet