forby nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forby nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forby giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forby.

Từ điển Anh Việt

  • forby

    /fə'bai/ (forbye) /fə'bai/

    * giới từ & phó từ

    (Ê-cốt) ngoài ra