forbye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forbye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forbye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forbye.

Từ điển Anh Việt

  • forbye

    /fə'bai/ (forbye) /fə'bai/

    * giới từ & phó từ

    (Ê-cốt) ngoài ra