flagship model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flagship model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flagship model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flagship model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flagship model

    * kỹ thuật

    ô tô:

    kiểu xe hàng đầu

    kiểu xe hạng nhất