fishery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fishery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fishery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fishery.

Từ điển Anh Việt

 • fishery

  /'fiʃəri/

  * danh từ

  công nghiệp cá; nghề cá

  inshore fishery: nghề lộng

  deep-sea fishery: nghề khơi

  nơi nuôi cá, nơi đánh cá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fishery

  * kinh tế

  bãi cá

  cá công nghiệp

  nghề cá

  nghề đánh cá

  nghề nuôi cá

  nghề thủy sản

  ngư nghiệp

  ngư trường

  nơi nuôi cá

  quyền đánh cá

  vùng đánh cá

  * kỹ thuật

  nghề cá

  ngư nghiệp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fishery

  a workplace where fish are caught and processed and sold

  Synonyms: piscary