fining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fining

  * kinh tế

  làm sạch

  làm trong

  sự làm sạch

  sự làm trong

  sự tinh chế

  tinh chế

  * kỹ thuật

  lắng trong

  sự làm mịn

  sự làm sạch

  sự làm trong

  sự tinh chế

  tinh chế