filter reactor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filter reactor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filter reactor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filter reactor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • filter reactor

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bộ điện kháng lọc