fifty-one nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fifty-one nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fifty-one giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fifty-one.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fifty-one

    being one more than fifty

    Synonyms: 51, li

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).