51 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

51 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm 51 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của 51.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • 51

    Similar:

    fifty-one: being one more than fifty

    Synonyms: li

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).