fiberglass pole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fiberglass pole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fiberglass pole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fiberglass pole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fiberglass pole

    * kỹ thuật

    điện:

    cột (bằng) sợi thủy tinh