fenusa pusilla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fenusa pusilla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fenusa pusilla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fenusa pusilla.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fenusa pusilla

    Similar:

    birch leaf miner: small black sawfly native to Europe but established in eastern United States; larvae mine the leaves of birches causing serious defoliation

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).