faisal ibn abdel aziz al-saud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

faisal ibn abdel aziz al-saud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm faisal ibn abdel aziz al-saud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của faisal ibn abdel aziz al-saud.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • faisal ibn abdel aziz al-saud

    Similar:

    faisal: king of Saudi Arabia from 1964 to 1975 (1906-1975)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).