faisalabad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

faisalabad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm faisalabad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của faisalabad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • faisalabad

    city in northeast Pakistan

    Synonyms: Lyallpur

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).