eusebius sophronius hieronymus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eusebius sophronius hieronymus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eusebius sophronius hieronymus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eusebius sophronius hieronymus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • eusebius sophronius hieronymus

    Similar:

    jerome: (Roman Catholic Church) one of the great Fathers of the early Christian Church whose major work was his translation of the Scriptures from Hebrew and Greek into Latin (which became the Vulgate); a saint and Doctor of the Church (347-420)

    Synonyms: Saint Jerome, St. Jerome, Hieronymus, Eusebius Hieronymus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).