esi (european software institute) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

esi (european software institute) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm esi (european software institute) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của esi (european software institute).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • esi (european software institute)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    viện phần mềm châu âu