erp (enterprise resource planning) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

erp (enterprise resource planning) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm erp (enterprise resource planning) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của erp (enterprise resource planning).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • erp (enterprise resource planning)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    quản lý tài nguyên doanh nghiệp