equalizer least mean square (lms) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equalizer least mean square (lms) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equalizer least mean square (lms) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equalizer least mean square (lms).

Từ điển Anh Việt

  • equalizer Least Mean Square (LMS)

    (Tech) quân bình bằng phương trung bình nhân tối thiểu