ephippiorhynchus senegalensis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ephippiorhynchus senegalensis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ephippiorhynchus senegalensis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ephippiorhynchus senegalensis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ephippiorhynchus senegalensis

    Similar:

    saddlebill: large black-and-white stork of tropical Africa; its red bill has a black band around the middle

    Synonyms: jabiru

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).