eolian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eolian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eolian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eolian.

Từ điển Anh Việt

 • eolian

  * tính từ

  do gió; do gió đưa tới

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • eolian

  * kỹ thuật

  do gió

  phong thành

  xây dựng:

  thuộc về gió

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • eolian

  Similar:

  aeolian: a member of one of four linguistic divisions of the prehistoric Greeks