enfranchisement of the nomenklatura nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enfranchisement of the nomenklatura nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enfranchisement of the nomenklatura giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enfranchisement of the nomenklatura.

Từ điển Anh Việt

  • Enfranchisement of the nomenklatura

    (Econ) Đặc quyền của giới chức.

    + Một cách tiếp cận không chính thức và không rõ ràng đối với quá trình TƯ NHÂN HOÁ nhanh chóng tài sản nhà nước ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây (và một vài nước khác), qua đó các nhà hoạt động đảng phái trước đây và quan chức nhà nước có thể mua tài sản nhà nước với giá thấp hơn giá thị trường. Thuật ngữ nomenklatura chỉ những người được lựa chọn vào các chức vụ cao, nhưng không phải do công trạng mà do sự phán quyết của đảng cầm quyền.