eide (enhanced integrated drive electronics) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eide (enhanced integrated drive electronics) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eide (enhanced integrated drive electronics) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eide (enhanced integrated drive electronics).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • eide (enhanced integrated drive electronics)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chuẩn EIDE