ecclesiasticus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ecclesiasticus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ecclesiasticus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ecclesiasticus.

Từ điển Anh Việt

  • ecclesiasticus

    * danh từ

    thánh thư giả

Từ điển Anh Anh - Wordnet