dried-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dried-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dried-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dried-up.

Từ điển Anh Việt

 • dried-up

  * tính từ

  không sản xuất được nữa

  già nua; nhăn nheo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dried-up

  (used especially of vegetation) having lost all moisture

  dried-up grass

  the desert was edged with sere vegetation

  shriveled leaves on the unwatered seedlings

  withered vines

  Synonyms: sere, sear, shriveled, shrivelled, withered

  depleted of water

  a dried-up water hole