doer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

doer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm doer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của doer.

Từ điển Anh Việt

 • doer

  /'du:ə/

  * danh từ

  người làm, người thực hiện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • doer

  Similar:

  actor: a person who acts and gets things done

  he's a principal actor in this affair

  when you want something done get a doer

  he's a miracle worker

  Synonyms: worker