displeasing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

displeasing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm displeasing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của displeasing.

Từ điển Anh Việt

 • displeasing

  /dis'pli:ziɳ/

  * tính từ

  khó chịu, làm phật lòng, làm trái ý, làm bực mình, làm tức giận, làm bất mãn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • displeasing

  causing displeasure or lacking pleasing qualities

  Antonyms: pleasing

  Similar:

  displease: give displeasure to

  Antonyms: please