discina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

discina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm discina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của discina.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • discina

    any fungus of the genus Discina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).