disbelief nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disbelief nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disbelief giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disbelief.

Từ điển Anh Việt

  • disbelief

    /'disbi'li:f/

    * danh từ

    sự không tin

Từ điển Anh Anh - Wordnet