dependance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dependance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dependance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dependance.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dependance

  Similar:

  addiction: being abnormally tolerant to and dependent on something that is psychologically or physically habit-forming (especially alcohol or narcotic drugs)

  Synonyms: dependence, dependency, habituation

  dependence: the state of relying on or being controlled by someone or something else

  Synonyms: dependency

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).