dendroica fusca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dendroica fusca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dendroica fusca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dendroica fusca.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dendroica fusca

    Similar:

    blackburn: black-and-white North American wood warbler having an orange-and-black head and throat

    Synonyms: Blackburnian warbler

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).