blackburnian warbler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blackburnian warbler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blackburnian warbler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blackburnian warbler.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • blackburnian warbler

    Similar:

    blackburn: black-and-white North American wood warbler having an orange-and-black head and throat

    Synonyms: Dendroica fusca

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).