deformity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deformity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deformity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deformity.

Từ điển Anh Việt

 • deformity

  /di'fɔ:miti/

  * ngoại động từ

  tình trạng méo mó, tình trạng biến dạng, tình trạng xấu đi

  (y học) dị dạng, dị hình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • deformity

  * kỹ thuật

  biến dạng

  dị dạng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • deformity

  an affliction in which some part of the body is misshapen or malformed

  Synonyms: malformation, misshapenness

  Similar:

  disfigurement: an appearance that has been spoiled or is misshapen

  there were distinguishing disfigurements on the suspect's back

  suffering from facial disfiguration

  Synonyms: disfiguration