cyrillic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cyrillic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cyrillic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cyrillic.

Từ điển Anh Việt

 • cyrillic

  /si'rilik/

  * tính từ

  cyrillic alphabet chữ cái kirin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cyrillic

  relating to or written in the alphabet used for writing Slavic languages

  Cyrillic writing

  Similar:

  cyrillic alphabet: an alphabet derived from the Greek alphabet and used for writing Slavic languages (Russian, Bulgarian, Serbian, Ukrainian, and some other Slavic languages)