cynoscion regalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cynoscion regalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cynoscion regalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cynoscion regalis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cynoscion regalis

    Similar:

    weakfish: food and game fish of North American coastal waters with a mouth from which hooks easily tear out

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).