cut-price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cut-price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cut-price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cut-price.

Từ điển Anh Việt

 • cut-price

  * tính từ, adv

  hạ giá, giảm giá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cut-price

  Similar:

  bargain-priced: costing less than standard price

  buying bargain-priced clothes for the children

  cut-rate goods

  Synonyms: cut-rate