cummin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cummin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cummin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cummin.

Từ điển Anh Việt

  • cummin

    /'kʌmin/ (cummin) /'kʌmin/

    * danh từ

    (thực vật học) cây thìa là Ai-cập