cumin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cumin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cumin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cumin.

Từ điển Anh Việt

 • cumin

  /'kʌmin/ (cummin) /'kʌmin/

  * danh từ

  (thực vật học) cây thìa là Ai-cập

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cumin

  dwarf Mediterranean annual long cultivated for its aromatic seeds

  Synonyms: Cuminum cyminum

  aromatic seeds of the cumin herb of the carrot family

  Synonyms: cumin seed