crowbar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crowbar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crowbar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crowbar.

Từ điển Anh Việt

 • crowbar

  * danh từ

  cái xà beng, cái nạy nắp thùng, cái đòn bẫy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crowbar

  * kỹ thuật

  choòng

  điện lạnh:

  đòn ngắt cầu dao

  xây dựng:

  gậy sắt

  xà beng

Từ điển Anh Anh - Wordnet