crista transversa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crista transversa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crista transversa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crista transversa.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crista transversa

    * kỹ thuật

    y học:

    mào hình liềm