cristate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cristate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cristate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cristate.

Từ điển Anh Việt

  • cristate

    * tính từ

    có mào; có lược