criket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

criket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm criket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của criket.

Từ điển Anh Việt

 • criket

  /'krikit/

  * danh từ

  (động vật học) con dế

  (thể dục,thể thao) môn

  that's not criket

  (thông tục) không thật thà, ăn gian

  không có tinh thần thể thao

  không quân tử

  * nội động từ

  chơi crikê