coze nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coze nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coze giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coze.

Từ điển Anh Việt

  • coze

    * ngoại động từ

    nói chuyện phiếm

    to coze with somebody: tán gẫu với ai