cowardly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cowardly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cowardly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cowardly.

Từ điển Anh Việt

 • cowardly

  /'kauədli/

  * tính từ & phó từ

  nhát gan, nhút nhát; hèn nhát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cowardly

  lacking courage; ignobly timid and faint-hearted

  cowardly dogs, ye will not aid me then"- P.B.Shelley

  Synonyms: fearful

  Antonyms: brave