cotula coronopifolia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cotula coronopifolia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cotula coronopifolia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cotula coronopifolia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cotula coronopifolia

    Similar:

    brass buttons: South African herb with golden-yellow globose flower heads; naturalized in moist areas along coast of California; cultivated as an ornamental

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).